Werkwijze

De coaching die ik geef is individueel; specifiek afgestemd op jouw situatie. Ik heb 100% aandacht voor jou en je vraag/doel. De kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je doel(en) te bereiken heb je grotendeels al tot je beschikking. Tijdens de coaching zal ik je zodanig bevragen, uitdagen en confronteren dat je vragen gaat stellen bij je huidige aanpak en uiteindelijk blijvend voor een andere en succesvollere aanpak kiest. Daarbij gebruik je de kennis & vaardigheden die je reeds bezit en integreer je kennis & vaardigheden die je gedurende de coaching opdoet. Mijn doel is dat jij de, door jou gewenste, verandering bewerkstelligt.

Mijn werkwijze bestaat uit drie fases en duurt maximaal 8 weken:

1 KENNISMAKING EN AFSTEMMING

Het eerste gesprek is het zogenaamde “nulgesprek” en is altijd gratis. Tijdens dit gesprek brengen we je wensen en doelen in kaart. Welke verandering wil je voor jezelf en wat ben je bereid daar voor te doen? Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Het gesprek is ook bedoeld om te bepalen of ik de juiste coach voor je ben. Die keuze kan door jou en door mij genomen worden. Twee dagen na dit eerste gesprek neem ik telefonisch contact met je op en wordt deze keus gemaakt. Indien we wederzijds besluiten verder te gaan met de coaching maken we een planning voor het verdere verloop van het traject.

2 UITVOERINGSFASE

In deze fase gaan we (liefst) wekelijks met elkaar in gesprek. We richten ons op de doelen die je wil bereiken, de belemmeringen die je daarbij ervaart en wat er goed gaat. Ik zet je ertoe aan om naar je dagelijkse gewoonten en gedragingen te kijken en stimuleer je deze zo te veranderen dat ze voor jou het effectiefst zijn. Ik zet je in die periode ook aan het nadenken om op een andere manier naar situaties te kijken en er daardoor anders mee om te gaan. Het is een intensieve periode voor jou als coachee doordat je dagelijks huiswerk hebt. Deze periode duurt maximaal 6 sessies en is bepalend voor je succes.

3 AFRONDING

In het laatste gesprek kijken we terug. Wat was de vraag toen je begon, wat heeft geholpen bij het bereiken van je doel(en) en wat is er nodig om de nieuwe situatie vol te houden. Wie kan je daarbij helpen? Ongeveer een maand na het laatste gesprek is er nog één keer telefonisch contact. Hierin wordt besproken of het je lukt de verandering vol te houden of dat er nog kortdurend een vorm van ondersteuning nodig is.

Het gehele coachingstraject zal maximaal 8 sessies in beslag nemen. Dit betekent dat je in minder dan 2 maanden de verandering te weeg kan brengen die je graag zou willen.

Betreffende de privacywetgeving:

Jij mag alles over de coaching naar buiten brengen wat jij wil, ik zal met niemand over jouw traject spreken. Jouw gegevens zullen door mij nooit doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan wie dan ook.