Over Jan

Na mijn studie aan de sociale academie ben ik in 1989 in de jeugdhulpverlening gaan werken. Ik werk daar tot op heden. Ik begon als groepswerker op de dagopvang voor jongeren vanaf 12 jaar waarbij de ouders ook begeleid en ondersteund werden in de opvoeding. Na een aantal jaar ben ik gaan werken op groepen waar kinderen woonden, eerst als gezins/groepswerker en nu als maatschappelijk werker in gezinnen. Ik werk samen met jongeren, opvoeders, betrokken familieleden en professionals van andere organisaties aan de door het gezin en de jongere gestelde doelen. Ik heb diverse trainingen op gebied van communicatie en interactie gevolgd, heb een middle management diploma, een videohometraining opleiding en ben geslaagd voor de opleiding tot coach.

Naast mijn werk in de jeugdhulpverlening ben ik ruim 6 jaar (1997-2003) docent beroepspraktijkvorming geweest bij een commercieel opleidingsinstituut. Bij deze baan heb ik studenten bevraagd op hun handelen in hun werk en de redenen waarom zij zo handelden. Het leverde hen nieuwe inzichten op waardoor ze andere keuzes konden maken in de uitvoering van hun beroep.

Als coach vraag ik door, let ik op verbale en non-verbale communicatie en hou ik overzicht op de gestelde doelen en hoe daar naar toe te werken.
Ik confronteer je op een betrokken en respectvolle manier, geef je de ruimte na te denken over de volgende stappen en maak samen met jou concreet wat jouw volgende handelingen zullen zijn op weg naar jouw succes.

Ik heb in de praktijk gemerkt dat wanneer er gewerkt wordt aan een specifiek doel van een coachee, het resultaat zich niet beperkt tot dat gebied alleen. Het resultaat strekt zich naar alle levensgebieden van de coachee uit.
Het is te vergelijken met een kiezel die in het water wordt gegooid; de rimpels die de kiezel veroorzaakt strekken zich  rondom de hele kiezel uit.